Stichting

De Stichting Vrienden van Sweelinckplein is in 2003 opgericht en bevordert het behoud van het rijksmonumentale Sweelinckplein en de cohesie tussen haar bewoners.

Oprichtingsdatum
9 juli 2003

Doelstelling

  • behoud van het monumentaal karakter van het Sweelinckplein;
  • bevorderen van de leefbaarheid en (verkeers)veiligheid op en rond het plein;
  • bevorderen van sociale cohesie tussen de bewoners van het plein;
  • het attenderen van de beheerder op eventueel achterstallig onderhoud en het niet in overeenstemming zijn met het cultuurhistorische karakter van de inrichting van plein en plantsoen.